Autobedrijf Sypersma


Vaste Klanten
Onderhoud Autowassen
APK Budget onderhoud
Occasions Tanken
Leasing Accu's
Airco Banden
Diagnose Remmen
Ruitschade Schadeherstel
Uitlaten Verlichting

Euro 95

1.45 0

Diesel

1.15 0

Disclaimer

Algemeen
De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Autobedrijf Sypersma besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Autobedrijf Sypersma is dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo's, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Autobedrijf Sypersma dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autobedrijf Sypersma deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Privacybeleid
Autobedrijf Sypersma respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u persoonsgegevens aan Autobedrijf Sypersma verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met de werkplaats zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek. Tevens gebruikt Autobedrijf Sypersma uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, acties of evenementen. Indien u niet langer prijsstelt op het ontvangen van informatie van Autobedrijf Sypersma dan kunt u dit te allen tijde aan ons melden door het sturen van een e-mail naar : info@autobedrijfsypersma.nl

Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt.  Autobedrijf Sypersma zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden  indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zal  Autobedrijf Sypersma uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Autobedrijf Sypersma kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Copyright Autobedrijf Sypersma 2017    |    Disclaimer    |    Algemene Voorwaarden    |    Privacy Policy    |    Contact